ทำไมต้อง Flavour Coffee Syrup
  1. เพราะ Flavored Coffee Syrup สามารถลดความหนัก ความเข้มของกาแฟ และช่วยทำให้กาแฟมีรสชาตินุ่มละมุนขึ้น น่าดื่มกว่ากาแฟธรรมดา
  2. เพราะ Flavored Coffee Syrup ช่วยสร้างสรรค์เมนูหลากหลายให้กับกาแฟ เหมือนช่วยเพิ่มผลิตภัณฑ์ให้ธุรกิจของท่าน
  3. เพราะ Flavored Coffee Syrup มีส่วนแบ่งตลาดกาแฟเพิ่มขึ้นอย่างมาก จนเกือบมาทดแทนกาแฟธรรมดา
  4. การใช้ Flavored Coffee Syrup เท่ากับเป็นการขยายส่วนแบ่งตลาด ให้กับธุรกิจของท่าน เพิ่มจากตลาดกาแฟธรรมดา
  5. ทิศทางธุรกิจกาแฟ ในที่สุด จะกลายเป็นตลาด Flavored Coffee แทบทั้งนั้น การใช้ Flavored Coffee Syrup จึงเป็นการ Update ให้ธุรกิจของท่าน
  6. กาแฟBrandดังทั้งหลายล้วนเป็นรูปแบบ Flavored Coffee แสดงว่า คนจำนวนมากชื่นชอบกาแฟสไตล์ Flavored Coffee
  7. การนำ Flavored Coffee Syrup มาใช้ในสูตรกาแฟ เป็นการสร้างเอกลักษณ์ และความแตกต่าง ให้กับธุรกิจของท่าน
  8. การทำกาแฟสูตรสากล คือ กาแฟลักษณะพร้อมดื่ม (Ready to drink) การใส่ส่วนผสมให้ลงตัว Flavored Coffee Syrup มีส่วนช่วยได้เป็นอย่างมาก
  9. ในต่างประเทศ มีสูตรสำเร็จสำหรับธุรกิจกาแฟ คือ

Strong coffee+strong flavor=harshness....Poor sale

กาแฟที่หนัก  + รสชาติที่เข้ม    =รสชาติแปร่ง ....ขายไม่ได้


Moderate bean+creamy+flavor syrup =Balance

กาแฟที่ปานกลาง    + ครีม   + ไซรัปแต่งกลิ่น    =ความลงตัว


ผลคือ............Strong Consumer Acceptance