ทำไมต้อง BINGO Coffee Syrup

 

 

1. BINGO  ผลิตโดยคนไทย จึงเข้าใจรสชาติที่ถูกลิ้นคนไทย

2. BINGO ใช้ Flavours ที่ผลิตโดยบริษัทจากประเทศยุโรป ซึ่งเป็นผู้ผลิต Flavour และ Fragrance อันดับต้นๆของโลก

3. BINGO  มีราคาถูกกว่า เพราะไม่ต้องรับภาระ (ซื้อไซรัปแถมภาษีนำเข้าแถมคอมมิชชั่นโบรคเกอร์ )

4. BINGO คือผู้ผลิตที่มีความรู้ความเข้าใจในสินค้า อาทิ Brixความหวาน เท่าไหร่จึงเหมาะสมกับการนำไปใช้ในกาแฟ ซึ่งผู้แทนจำหน่ายบางรายอาจขายอย่างเดียว โดยไม่รู้จักข้อมูลของตัวสินค้าดีพอ เช่นนี้หรือ ที่จะเรียกว่ามาตรฐานให้วงการกาแฟ

5. BINGO ทำการค้าเกี่ยวกับ Flavour Coffee Syrup เพียงอย่างเดียว ไม่ค้าเมล็ดกาแฟ ไม่มีเฟรนไชน์ ไม่มีแนวความคิดที่จะทำการค้าแข่งกับลูกค้า ซึ่งจะทำให้ลูกค้า เหมือนเป็นผู้ตามโดยตลอด

6. กรรมการ Barista บางท่าน ได้ทดสอบแล้ว ยอมรับว่าเรามีมาตรฐานคุณภาพไม่ด้อยกว่าต่างชาติ

7. BINGO มีทีมงานที่ชำนาญ ในวงการอุตสาหกรรมการผลิต เราจึงสามารถทำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับได้

8. เพื่อเป็นศักดิ์ศรี ให้วงการกาแฟไทย ว่าเรามีรสนิยมที่เป็นสากล และสามารถผลิตเองได้ สอดรับกับนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง