การจัดกลุ่มของผู้ดืมกาแฟ

ปัจจุบัน เรา แบ่งผู้ดื่มกาแฟ ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ

1. COFFEE DRINLERS (คนดื่มกาแฟธรรมดา)

2. FLAVOR COFFEE DRINKERS (คนดื่มกาแฟแต่งกลิ่น)

ซึ่งจากปี 1980 – จนถึงปัจจุบัน กลุ่ม FLAVOR COFFEE DRINKERS มีสัดส่วนการเพิ่มขึ้นโดยตลอด


     จะสังเกตเห็นได้ว่า ธุรกิจกาแฟ แบรนด์ดังต่างๆ เป็นลักษณะธุรกิจกาแฟ Flavored Coffee ทั้งนั้น ซึ่งเป็นเครื่องชี้ได้ว่า คนส่วนมากชื่นชอบกาแฟในรูปแบบใด ประกอบกับ ผลการวิจัยตลาดของต่างประเทศ พบว่า ตลาด Flavored Coffee กำลังมาทดแทน ธุรกิจกาแฟธรรมดา และในที่สุด

     ส่วนแบ่งการตลาดที่ลดน้อย ก็จะเท่ากับ Poor Sales และส่วนแบ่งการตลาดของ Flavored Coffee จะเท่ากับ Strong Consumer Acceptance

     ปัจจุบัน Flavored Coffee Syrup จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นในธุรกิจกาแฟ เพราะ Flavored Coffee Syrup ช่วยแต่งเติมรสชาติให้กับกาแฟ ทั้งยังช่วยสร้างสรรค์เมนูกาแฟหลากหลาย ให้ธุรกิจกาแฟของท่าน
จนมีคำจำกัดความว่า


    Flavored Coffee = Coffee Beverage

อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด ให้กับธุรกิจกาแฟของท่านอีกทางหนึ่งด้วย